Vi utvecklar flera olika system för Företag, Stad, Kommun och Privatpersoner/Gode män.

Överförmyndar- systemet

Ett ärendehanteringssystem som knyter ihop huvudmän och ställföreträdare i akter,  räknar ut arvode, påminner om redovisningar, sammanställer statistik och skickar brev. Systemet stödjer processerna hos kommunens överförmyndare. Version 2.0 innehåller dessutom en elektronisk diariefunktion som både arkiverar skickade brev och möjliggör scanning av inkomna handlingar.

PC-ställföreträdare

Ett enkelt program för att hjälpa dig som är ställföreträdare, god man eller förvaltare med ditt viktiga arbete. De färdiga rapporterna underlättar sedan för handläggaren hos kommunen då din redovisning skickats in.

Egna medel

Egna Medel är en applikation som används på flertalet av Stockholms stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen för hantering av in- och utbetalningar från klienters konton inklusive avstämning och redovisning inom ekonomiskt bistånd.

Supporten!

FAQ PC-Ställföreträdare!

Bemannad support på telefon och e-post alla helgfria vardagar mellan 09.00 & 12.00. Övrig tid och vid eventuellt hård belastning registreras och prioriteras ditt ärende och vi ringer upp så snart vi kan. Vår ambition är att du inte skall behöva vänta mer än två minuter innan ditt ärende är mottaget.

PERIBON har i över 20 år byggt IT-system

De mest spridda är:

  • Överförmyndarsystemet, används i nästan 70 kommuner
  • Egna Medel, används i de flesta stadsdelar av Stockholms stad.
  • PC-ställföreträdare, används av tusentals privatpersoner som ställer upp som gode män.

Vi utvecklar själva våra program


Alla program utvecklas av oss själva i Sverige vilket vi är mycket stolta över.

Då vi kan våra program bäst har vi självklart också supporten på dessa.