Sekretesspolicy

Personuppgiftspolicy PC-ställföreträdare:

1. Tillämpningsområde

Gäller för användare som laddat ner och registrerat sig som ställföreträdare i programmet PC-ställföreträdare.

2. Data som PERIBON AB samlar in:

1. Förnamn och efternamn

2. Adress

3. Telefonnummer

4. E-postadress

5. Information om programstarter

3. Säkerhet

Endast auktoriserad personal på PERIBON AB har tillgång till ovannämnda personuppgifter.

4. Hur används personuppgifterna

Personuppgifterna används för (1) återställning och övrigt funktionalitet rörande molnbackup, (2) skapa möjlighet för PERIBON AB att informera om uppdatering av programmet och eventuellt nya produkter (3) underlätta support av programmet.

5. Dina rättigheter

1. Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om dig.

2. Du har rätt att begära rättelse om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig.

3. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (notera att detta kan medföra att PC-ställföreträdare inte längre kan användas)

Ytterligare information om dina rättigheter finns i Integritetsskydsmyndigheterns ”De registrerades rättigheter”