Support

Support via telefon & e-post, helgfria dagar mellan klockan 09.00 & 12.00.
För överförmyndarenheter, nämnder & Egna Medel tel: 08-525 097 20
För ställföreträdare och godemän e-post
Mottagning och prioritering av ärenden även övrig tid.

E-post:
Överförmyndarsystemet: ofs@peribon.se
PC-ställföreträdare: pcs@peribon.se
Egna medel: em@peribon.se

Fjärrsupport med TeamViewer:

[forum]