Om PC-Ställföreträdare

PC-Ställföreträdare utvecklades redan 1996 i nära samarbete med flera överförmyndare samt utvecklingsteamet bakom Överförmyndarsystemet. Grundidén med PC-Ställföreträdare var att skapa ett kraftfullt men mycket lättanvänt program som är helt anpassat för dig som är god man, förvaltare och förmyndare. Det möjliggjorde att användare utan tidigare bokföringskunskap snabbt och lätt kunde följa och bokföra en huvudmans ekonomi.

Redan från start kunde användaren ha obegränsat antal huvudmän och perioder. Programmet har rönt stor framgång och används av tusentals ställföreträdare i hela Sverige.

År 2008 gjordes PC-Ställföreträdare helt om från grunden i en då ny och modern utvecklingsmiljö. Allt nytt utom grundidén om ett kraftfullt, flexibelt och lättanvänt program bestod.

År 2012 övertogs support och förvaltning av oss, PC-Ställföreträdare och Överförmyndarsystemet förvaltas och utvecklas nu av ett och samma gäng.

Fördelar

 • Förenklar ditt redovisningsarbete
 • Möjliggör elektronisk redovisning till Överförmyndaren
 • Samlar all din information på ett ställe
 • Sköter sammanställningar & uträkningar
 • Underlättar & sparar tid vid hantering
  av flera huvudmän
 • Lätt att skriva ut rapporter & blanketter

Några av funktionerna i PC-ställföreträdare

 • Obegränsat antal huvudmän
  Du kan registrera valfritt antal huvudmän.
 • Obegränsat antal redovisningsperioder
  Du kan bokföra och ut och år in i samma program och ha kvar all historik.
 • Körjournal
  Håll reda på alla dina ärenden som du tar med bilen och skriv ut en körjournal.
 • Diarium
  Bokför alla dina händelser och skriv ut ett diarium.
 • Kontaktregister
  Upprätthåll ett kontaktregister för varje huvudman.
 • Säkerhetskopiering
  Funktioner för enkel säkerhetskopiering och återställning både till ”molnet” och lokalt återfinns direkt i programmet.
 • Automatiska uppdateringar
  Då ny version kommer så får du tillgång till den genom ett enkelt knapptryck.
 • Kontoplan
  Varje huvudman har en egen kontoplan som utgår från en standarkontoplan som kan anpassas. Det går också att bestämma kontoplanen helt själv från start.
 • Uppgiftslista
  Du har möjlighet att skapa en egen uppgiftlista där varje post kan kopplas till diarium.
 • Dynamiska rapporter
  Du kan välja att ändra mallen till varje rapport och det finns möjlighet till egen kommunsblankett. Självklart finns det en nationellt godkänd standrapport för årsräkningen.
 • Exportfunktion av mallar till pdf
  Alla utskrifter går att exportera till PDF-format, alltså utskrift till fil i datorn.
 • Dynamisk filterfunktion
  Alla listor har inbyggt filterfunktion där man kan sortera och filtrera i alla kolumner på nästintill oändligt många sätt.
 • Lättanvänt gränssnitt
  Programmet är designat med stora och enkla ikoner som underlättar användandet.
 • Förenklad installation
  Du kan installera programmet med några få knapptryck via vår hemsida.