Om PC-ställföreträdare !

PC-Ställföreträdare utvecklades redan 1996 i nära samarbete med flera överförmyndare samt datorföretaget som levererar överförmyndarsystemet ÖFS. Idén med programmet var att skapa ett kraftfullt men mycket lättanvänt program som är helt anpassat för dig som är god man, förvaltare och förmyndare. Det möjliggjorde att användare utan tidigare bokföringskunskap snabbt och lätt kunde följa och bokföra en huvudmans ekonomi.

Inkluderade funktioner var: obegränsat antal huvudmän och perioder, säkerhetskopiering m.m. Programmet har rönt stor framgång och används av tusentals ställföreträdare i hela Sverige.
År 2008 gjordes PC-Ställföreträdare helt om från grunden. C# nyttjades och utvecklingen gjordes i Microsofts då nya utvecklingsmiljö, Visual Studio 2008. Grundtanken var dock densamma som tidigare; ett kraftfullt, flexibelt och lättanvänt program.

År 2012 har vidareutvecklingen tagits över av PERIBON AB, företaget som nämndes ovan som utvecklar Överförmyndarsystemet som ca en tredjedel av landets alla kommuner använder..

Fördelar

 • Förenklar ditt redovisningsarbete
 • Samlar all din information på ett ställe
 • Sköter sammanställningar & uträkningar
 • Underlättar & sparar tid vid hantering
  av flera huvudmän
 • Lätt att skriva ut rapporter & blanketter
  inklusive årsredovisningsblankett.

Funktioner i PC-ställföreträdare!

 • Obegränsat antal Huvudmän
  Du kan registrera valfritt antal huvudmän.
 • Obegränsat antal Perioder
  Du kan registrera valfritt antal Perioder.
 • Körjournal
  Håll reda på alla dina ärenden som du tar med bilen och skriv ut en körjournal.
 • Diarium
  Bokför alla dina händelser och skriv ut ett diarium.
 • Kontaktregister
  Upprätthåll ett kontaktregister för varje huvudman.
 • Arvodesanhållan
  Du kan enkelt och lätt skriva ut en årsredogörelse/arvodeanhållan efter varje period.
 • Säkerhetskopiering
  Du kan utan problem göra säkerhetskopiering av all data till valfritt medium, t.ex. USB-minne.
 • Automatiska uppdateringar
  Uppdateringen sker med endast ett knapptryck.
 • Obegränsat antal Ställföreträdare
  Du har möjlighet att registrera flera Ställföreträdare i samma program. Bra om ni är två som använder samma dator. Varje ställföreträdare behöver dock en egen licens.
 • Kontoplan
  Varje huvudman har en egen dynamisk kontoplan som du kan ändra på vilket sätt du vill eller skriva ut.
  Förutom ovanstående fria kontoplan har du möjlighet att använda en fördefinierad plan, Standardkontoplan. Inom kort kommer vi att lägga till exempel på standardkontoplaner från olika överförmyndare.
 • Nya funktioner
  Vi har lagt till nya funktioner för att förenkla för den som bokför. Nu föreslår systemet t.ex. datumet för senaste verifikation istället för dagens som förut. Man kan också välja att bara visa aktiva huvudmän, skriv “Dold” i noteringsfältet.
 • Uppgiftslista
  Du har möjlighet att skapa en egen uppgiftlista där varje post kan kopplas till diarium.
 • Dynamiska rapporter
  Du kan välja att ändra mallen till varje rapport och det finns möjlighet till egen kommunsblankett. Självklart finns det en nationellt godkänd standrapport för årsräkningen.
 • Exportfunktion av mallar till pdf
  Alla utskrifter går att exportera till PDF-format, alltså utskrift till fil i datorn.
 • Dynamisk filterfunktion
  Alla listor har inbyggt filterfunktion där man kan sortera och filtrera i alla kolumner på nästintill oändligt många sätt.
 • Lättanvänt gränssnitt
  Programmet är designat med stora och enkla ikoner som underlättar användandet.
 • Förenklad installation
  Du kan installera programmet med några få knapptryck via vår hemsida.