FAQ – Vanliga frågor om PC-ställföreträdare!

Vanligaste frågan just nu är att programmet säger att du måste uppgradera innan 1 juli. Men när du försöker händer inget utan du uppmanas igen att uppdatera när du startar programmet.

En lösning är att gå till vår hemsida www.pc-stallforetradare.se/download och klicka på Knappen “LADDA NER” så startar en installation som uppdaterar programmet.

Om programmet startar och vill uppdateras men då säger att uppdateringen är “felaktigt formaterad”, gå då till kontrollpanelen, till “lägg till ta bort program” och avinstallera PC-ställföreträdare. Ladda sedan hem och installera PC-ställföreträdare på nytt från vår webbsida “Ladda ner” . Ingen data kommer att gå förlorad…

All information försvann efter en uppdatering.

Om detta händer beror det på att databasen har fel namn och programmet kan inte hitta den. Detta är vanligt om man har återställt säkerhetskopior utan att rätta namnet. Detta är dock inger stort problem utan all information finns kvar.

Gå till Arkiv, Databashantering och välj en annan databas till aktiv.
Det är bara informationen om vilken databas som skall användas som behöver justeras.

Du kan använda programmet gratis i 30 dagar!

Om du vill pröva eller börja använda programmet innan du erhållit din licensnyckel så skriver du bara in ordet DEMO istället i fältet för licensnyckeln. Demoversionen fungerar i 30 dagar, sedan måste du om du vill fortsätta använda programmet aktivera det med en riktig licens.

Du får ett felmeddelande vid installation av PC-ställföreträdare.

Vid installation stannar installationen och datorn säger att installationsfilen är “wrong formatted” (fel formaterad). Detta beror på at din dator saknar en fil som behövs Microsoft .NET framework 4.5 som du kan ladda ner här: .NET 4.5

Windows XP

Då Microsoft avslutat supporten och all utveckling för Windows XP är vi tyvärr tvingade att göra detsamma för att kunna utveckla för de nya versionerna som kräver en annan utvecklingsmiljö.

XP-användare kan hämta programmet och uppdateringar här och använda programmet till 2017-12-31 efter det ser vi gärna våra gamla användare  i framtiden men på nya versioner av Windows (helst windows 10).

Ladda ner PC-ställföreträdare för Windows XP

Nedladdning

Klicka på knappen nedan och du kommer att bli omdirigerad till vår sida för nedladdning av PC-ställföreträdare.