Vanliga frågor om PC-ställföreträdare!

PC-Ställföreträdare meddelar vid start att en uppdatering måste göras och avslutas sedan direkt?

Ladda ner den senaste versionen här från webbplatsen. Eventuell tidigare version uppdateras då till den senaste. All tidigare bokförd data blir kvar. Uppdateringen är kostnadsfri.

PC-Ställföreträdare meddelar vid start att uppdatering skall ske inom en månad?

Vår uppdatering är lite försenad, då den finns tillgänglig så kommer programmet också fråga om du vill uppdatera nu. Uppdatering sker om du svarar ”ja” automatiskt. All din tidigare bokförda information blir kvar och uppgraderingen är kostnadsfri.

Om programmet startar och vill uppdateras men då säger att uppdateringen är ”felaktigt formaterad”, gå då till kontrollpanelen, till ”lägg till ta bort program” och avinstallera PC-Ställföreträdare. Ladda sedan hem och installera PC-ställföreträdare på nytt här från vår webbplats. Ingen data kommer att gå förlorad.

Information försvann efter en uppdatering?

Om detta händer beror det på att det finns flera databas-filer i din dator. Detta är vanligt om man har t.ex. återställt en säkerhetskopia någon gång som en ”ny” databas och fortsatt sitt arbete i denna. Detta är dock inger stort problem, all din aktuella information finns kvar.

I PC-Ställföreträdare, klicka på Arkiv-menyn, välj Databashantering, se i listan som då sannolikt innehåller fler än en databas. Markera en annan databas och sätt denna till ”aktiv”. Programmet kommer att starta om. Finner du fortfarande inte din aktuella information, väl ytterligare en annan databas av dem som finns i listan.

Felmeddelande vid installation av PC-ställföreträdare?

Vid installation stannar installationen och datorn säger att installationsfilen är ”wrong formatted” (fel formaterad). Detta beror på at din dator saknar en fil som behövs Microsoft .NET framework 4.5 som du kan ladda ner här: .NET 4.5

Dölja (ej radera) huvudman som ej längre är aktuell?

En icke längre aktuell huvudman kan döljas genom att i textrutan ”Info” (som återfinns i fönstret där alla uppgifter står och kan ändras om en befintlig huvudman) skriva ordet ”Dold” först i rutan.

Windows XP?

Då Microsoft avslutat supporten och all utveckling för Windows XP är vi tyvärr tvingade att göra detsamma för att kunna utveckla för de nya versionerna som kräver en annan utvecklingsmiljö.

XP-användare kunde hämta programmet och uppdateringar här fram till 2017-12-31 nu välkomnar vi alla användare att använda vår aktuella version. Uppdatering sker automatiskt vid hämtning av senaste versionen här från vår webbplats. All tidigare bokförd information kommer att finnas kvar.